Glenlivet 15 French Oak Reserve (OB, 2011, 40%)

2014-07-14T18:33:28+02:00Luglio 14, 2014|Whisky|

903-2634glenlivet15yearoldboxNaso: